Informatika Razvoj lokalnih i web aplikacija...
Montaža Zavjesa i opreme u staklenicima...
Uzgoj cvijeća Uzgoj rezanog cvijeća, gerbera...
WBSF logo
Montaža zavjesa i opreme u staklenicima i plastenicima
tel: +385 98 690159    mail: boris{at}winter{dot}hr

Automatika za otvaranje prozora (ventilaciju)

Kao što nam je poznato u plastenicima i staklenicima se vrlo brzo mijenjaju klimatski uvjeti i zbog toga nam je potrebna automatska regulacija ventilacije (temperature) kako bi se potpuno iskoristila funkcionalnost objekata.

Zbog previsoke temperature u objektu dolazi do izduživanja internodija na biljkama dok preniska temperatura zaustavlja njezin rast. Kod ručnog otvaranja ventilacije nikad ne možemo pravovremeno odrediti kada je potrebno otvaranje ili zatvaranje ventilacije, a već mala zakašnjenja mogu dovesti do ekstremno visokih temperatura što je veliki šok za biljke.

Sa automatikom se ventilacija vrši postepenim otvaranjem prozora čime se onemogućavaju nagle promijene temperature koje uzrokuju šokiranje biljaka. Kod određene brzine i smjera vjetra automatika po potrebi pritvara ili zatvara ventilacijske otvore kako bi se spriječilo oštećenje objekta kod nevrjemena.
Ručno otvaranje objekta je također fizičko teško i veoma opasan posao.

Osjetila (Senzori) koji se koriste za ventilaciju:

  • Unutarnji temperaturni senzor
  • Senzor za mjerenje brzine vjetra
  • Senzor za kišu
  • Senzor za smjer vjetra

Automatika za grijanje

Grijanje je jedan od najviših troškova u vrtlarstvu i pri tome nam je potrebna regulacija koja će onemogućiti oscilacije u temperaturi i nepotrebno rasipanje energije. Zato nam je potrebna automatika sa stepenastim otvaranjem i zatvaranjem ventila.

Kod povezivanja s automatikom za ventilaciju i zasjenjivanjem postiže se maksimalno iskorištenje uložene energije.

Osjetila (Senzori) koji se koriste za grijanje:

  • Unutarnji temperaturni senzor
  • Senzor temperature polaznog voda

Automatika za zasjenjivanje

Kod zasjenjivanja imamo ljetni i zimski način rada.

LJETNI PERIJOD

Kod ljetnog načina rada zasjena je kroz noć otvorena kako bi bilo što više zraka i što niža zračna vlaga. Kad svjetlost dosegne željenu maksimalnu vrijednost energije sunca (SPH) zasjena se zatvara na unaprijed određeni zračni otvor (Pro) (ne zasjenjuje se do kraja nego ostavlja unaprijed određenu širinu otvora između polja zavjesa zbog lakše ventilacije). Automatika nam objekt odsjeni ako svijetlost padne ispod maksimalne vrijednosti energije sunca (SPH) minus histereza (podešena na 150 Wat/m2). Histereza se podešava sa parametrom d1 (tipkom mode).

ZIMSKI PERIJOD

Kod zimskog načina rada regulator će navečer kad jačina sunca padne ispod minimalne vrijednosti energije sunca (SPL) potpuno zasjeniti objekt, zasjena je kroz noć zatvorena kako bi se uštedjelo na energiji. Ujutro kad se vrijednost energije sunca podigne do unaprijed određene minimalne vrijednosti energije sunca (SPL), regulator će postepeno sa pauzama otvarati zavjesu (postepeno zbog toga da bismo spriječili trenutni pad hladnog zraka koji se zadržava iznad zavjese. Hladni zrak bi nam brzim otvaranjem zavjese mogao oštetiti biljke. Brzinu otvaranja podesimo sa parametrom vrijeme periode (tP) i vrijeme otvaranja (tO). Svaki regulator je već unaprijed podešen na vrijednost 50/5, što znači: svakih 50 sekundi će motor otvarati zavjesu 5 sekundi. Ako zimi bude sunce jako i prijeđe maksimalnu vrijednost energije sunca (SPH) regulator će zasjeniti objekt ali samo do postotka koji je upisan u parametru Pro (preporučuje se zračni otvor, da se može lakše prozračivati kroz krovno otvaranje). Automatika nam objekt odsjeni ako energija sunca padne ispod maksimalne vrijednosti energije sunca (SPH) minus histereza (podešena na 150 Wat/m2). Histereza se podešava sa parametrom d1 (tipkom mode).

Osjetila (Senzori) koji se koriste za zasjenjivanje:

  • Senzor za energiju sunca

Automatika za navodnjavanje

Imamo na raspolaganju više vrsta automatika ovisno o broju sektora i vremenskoj preciznosti (sekunde, minute).

Po potrebi, najbolje nas je kontaktirati i pomoći ćemo vam u rješavanju bilo kakvog problema vezanog uz navodnjavanje.

Automatika za rošenje

Rošenje se najviše koristi kod oživljavanja reznica i kod sadnje mladih presadnica zbog održavanja zračne vlage kako ne bi dolazilo do njihovog venuća i propadanja.

Kod automatike za rošenje imamo mogućnost namještanja vremenskih perioda trajanje pauze i trajanje rošenja u sekundama, kod lošeg vremena i noćnog perioda rošenje se gasi kako opet ne bi došlo do previsoke zračne vlage i obolijevanje reznica.