Informatika Razvoj lokalnih i web aplikacija...
Montaža Zavjesa i opreme u staklenicima...
Uzgoj cvijeća Uzgoj rezanog cvijeća, gerbera...
WBSF logo
Montaža zavjesa i opreme u staklenicima i plastenicima
tel: +385 98 690159    mail: boris{at}winter{dot}hr

Mogućnosti i karakteristike alarma

Alarm u vrtlarstvu nam služi kao sigurnosni uređaj koji nas obavještava o raznim kvarovima u plastenicima ili staklenicima i mogućim ulascima provalnika u njih. Mogu nam spasiti kompletnu proizvodnju npr. zbog smrzavanja radi neke greške na gorioniku ili nestanka električne energije.

Sastoji se od GSM modula koji nas preko mobilne mreže bilo kojeg operatera obavještava o mogućim kvarovima u našem objektu. Ima svoju pomoćnu bateriju tako da je neovisan o nestanku električne energije. Na 4 alarmna ulaza možemo priključiti razne senzore (za temperaturu, provalu, greška na gorioniku, nestanak el.struje, nestanak vode i sl.) Bez obzira na to da ima 4 ulaza po svakom ulazu se može priključiti bezbroj senzora u seriju tako da su mu mogućnosti neograničene.

Sa svojim mobitelom ili kućnim telefonom možemo preko njega uključivati razne uređaje kao recimo grijanje, zalijevanje, otvoriti ventilaciju i sl. Obavještava nas o alarmu sa glasovnim ili SMS porukama (prethodno nasnimanim) za svaki ulaz posebno sa po 10 sekundi ili 18 znakova po ulazu za SMS.

Sa dodatno priključenim mikrofonom možemo prisluškivati što se događa oko njega ili razgovara u njegovoj blizini, na prethodno određene intervale nam šalje servisne poruke kao test o funkcioniranju i poruka da treba nadoplatiti mobilni račun.